Oferujemy 

Produkujemy beton towarowy wszystkich klas zgodnie z normą PN-EN 206-1 jak również wg indywidualnych receptur naszych klientów. Dysponujemy specjalistycznym sprzętem do transportu i pompowania mieszanki betonowej - jednorazowo jesteśmy w stanie dostarczyć od 7 do 12 m betonu wraz z pompą o długości 24,28,36 m. Naszym celem jest produkcja betonu towarowego, spełniającego niezbędne wymogi jakościowe, a także zapewnienie zdolności produkcyjnej odpowiadającej potrzebom rynku. Nieustannie dostosowujemy swoją ofertę produktową do rosnących wymagań naszych Klientów oraz rynku. Wysoka jakość stosowanych surowców, nowoczesna technologia i zachowanie wszelkich reżimów produkcyjnych, zapewniają wysoką jakość betonu towarowego oraz trwałość powstających z niego konstrukcji. Produkowany przez na beton znajduje zastosowanie min. w: 

  • Budownictwie mieszkaniowym, 

  • Budownictwie przemysłowym,

  • Budownictwie inżynieryjnym. 

Wytwarzamy beton towarowy o wytrzymałości C8/10 – C30/37 (B10 – B37). oraz betony wysokich wytrzymałości według zamówień klientów 

Produkowany przez nas beton podlega stałemu monitorowaniu.  Próbki do badań pobierane są zarówno na węźle betoniarskim jak i na placach budów. Nasze betony produkujemy z surowców spełniających najbardziej rygorystyczne normy jakościowe wymagane przy produkcji betonu towarowego.

zadzwoń - zamów - resztą zajmiemy się My !